สีประจำวัน

สีประจำวันนะค่ะ ในสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับสีมากมายเชื่อกันว่าสีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ ซึ่งถ้า
ใครใช้สีให้ถูกต้องตามโฉลกก็จะโชคดี เรื่องสีนี้ชาวจีนจะถือกันมาก พระเจ้าแผ่นดิน
จีนหลายพระองค์จะมีสีประจำพระองค์ เช่น พระเจ้ายู้ ใช้สีดำเป็นสีประจำพระองค์
พระเจ้าเสี่ยงถ่างใช้สีขาว พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ใช้สีดำนั่นเอง
ในเรื่องตำนานสิบสองนักษัตรเขียนไว้ว่า สีประจำวันนั้นมาจากสีของเทวดา โดย
วันจันทร์นั้น ใช้สีเหลือง เพราว่าะพระอิศวรร่ายพระเวทให้นางฟ้า 15 นาง สลายตัวเป็น
ผง แล้วห่อด้วยผ้าเหลืองอ่อน พรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระจันทร์ มีกายเหลือง
นวลขึ้นมาค่ะ
วันอังคารนั้น ใช้สีชมพู ก็เพราะว่าพระอิศวรเอากระบือ 8 ตัวมาร่ายพระเวทให้เป็นผง ห่อ
ด้วยสีแดงหลัว แล้วพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระอังคาร มีสีกายเป็นสีแก้ว-
เพทาย อยู่วิมานสีทับทิม
วันพุธนั้น ใช้สีเขียว เพราะว่าพระอิศวรเอาช้าง 17 ตัวมาป่นแล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้
พรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระพุท มีสีกายเป็นสีแก้วมรกต
วันพฤหัสบดีนั้น ใช้สีเหลืองส้ม เพราะว่าพระอิศวรร่ายพระเวทยุบร่างฤาษี 19 ตน ลงเป็น
ผงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดง พรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระพฤหัสบดี มีสีกายเป็น
สีแก้วไพฑูรย์ขึ้นมา
วันศุกร์นั้น ใช้สีน้ำเงิน เพราะว่าพระอิศวรร่ายพระเวทป่นโค 21 ตัวแล้วห่อด้วยผ้าสีน้ำเงิน
หรือสีคราม พรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระศุกร์
วันเสาร์นั่น ใช้สีม่วงหรือดำ เพราะว่าพระอิศวรเอาเสือ 10 ตัว มาร่ายพระเวทป่นเป็นผง
แล้วห่อด้วยผ้าสีดำ พรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระเสาร์ ซึ่งมีสีกายดำคล้ำนั่นเองนะค่ะ